ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αποστολή

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), προωθεί καινοτομίες που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, υλοποιεί προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, διερευνά και εισηγείται νέες εφαρμογές μέσα από ευρωπαϊκά, ερευνητικά και παρεμβατικά προγράμματα. Παράλληλα, προσφέρει τεχνική υποστήριξη στα μέλη του ΠΙ και διατηρεί διαδικτυακά αποθετήρια, και περιβάλλοντα διαχείρισης μάθησης.

Αρχές

Ο ΤΕΤ αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες βασισμένος στις εξής αρχές: (1) Ο στόχος για ψηφιακά ικανούς μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολεία είναι μακροπρόθεσμος, (2) Οι ψηφιακές τεχνολογίες υπηρετούν την παιδαγωγική, (3) Η αξιοποίηση τους αφορά όλα τα μαθήματα, την εκπαίδευση και τη ζωή πέρα από την εκπαίδευση, (4) Κύριο ρόλο για την επιτυχία έχουν οι εκπαιδευτικοί, μέσα από την δια βίου επαγγελματική μάθηση, την ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της μάθησης, (5) Η εκπαιδευτική αξιοποίηση τους εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή και Κυπριακή Ψηφιακή Στρατηγική.

Πλαίσιο Δράσης

Οι δράσεις του ΤΕΤ εντάσσονται και προωθούν την Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρώπης και της Κύπρου, όπως αυτές αποτυπώνονται στις 3 προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τομέας υλοποιεί δράσεις για το άνοιγμα της εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και κοινοτήτων μάθησης, δίνοντας έμφαση στις οριζόντιες δεξιότητες των μαθητών. Παράλληλα, μέσα από προγράμματα και δράσεις που προσφέρει προωθεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη Ψηφιακά ικανών μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων.

Περιοχες δρασεων

Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση

Μέσα από τα Προγράμματα και Δράσεις του ΤΕΤ αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και να αναπτύξουν την ψηφιακή τους ικανότητα, με στόχο την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση.

Δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου με ασφάλεια και υπευθυνότητα

Από το 2016, ο ΤΕΤ συντονίζει το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CYberSafety. Με την υποστήριξη των εταίρων του έργου, υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης και προσφέρει τις υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, ως μέλος των INSAFE και INHOPE, με στόχο ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά.

Ανάπτυξη οριζόντιων κομβικών δεξιοτήτων και ψηφιακής ικανότητας μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και σχολείων

Ο ΤΕΤ αξιοποιεί τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Ψηφιακής Ικανότητας DigComp, DigCompOrg και DigCompEdu, για τα προγράμματά του και έχει, επίσης, συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τους. Με βάση τα πιο πάνω Ευρωπαϊκά πλαίσια, έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εργαλεία αυτοαξιολόγησης.

Τεχνική υποστήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των προγραμμάτων του

O TET διατηρεί το εσωτερικό δίκτυο του ΠΙ, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και προσφέρει υπηρεσίες σε περίπου 14.000 εξωτερικούς χρήστες και περίπου 300 εσωτερικούς χρήστες. Παράλληλα έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται διάδορα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης και διαχείρισης, καθώς και ιστοσελίδες ενημέρωσης.

Εκπαιδευτικές οπτικοακουστικές παραγωγές

Ο ΤΕΤ διατηρεί στούντιο με εξοπλισμό για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και ψηφιακών βίντεο για εξ αποστάσεως μαθήματα. Οι παραγωγές του παραχωρούνται σε σχολεία και άλλους οργανισμούς. Παράλληλα, προσφέρει εκπαιδεύσεις σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες στα σχολεία για την παραγωγή ταινίας και δημιουργία βίντεο.

Ευρωπαϊκά και ερευνητικά έργα

Τα Ευρωπαϊκά έργα παρέχουν την ευκαιρία εφαρμογών εκπαιδευτικής καινοτομίας μέσα από συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα αποτελούν ευκαιρία για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών. Μερικά πρόσφατα Ευρωπαϊκά έργα περιγράφονται πιο κάτω, ενώ, στο τέλος του βιβλιαρίου, παρατίθεται πίνακας με όλα τα Ευρωπαϊκά έργα που υλοποίησε και υλοποιεί το ΤΕΤ.

Αποτελεσματικη διδασκαλια και μαθηση

Σε ποιούς απευθύνονται
Τύπος δράσης

Ασφαλές σχολείο
για το Διαδίκτυο

Σχολειο, Εκπαιδευτικoς

Μικροί εκπαιδευτές
για το Διαδίκτυο

Εκπαιδευτικος, Μαθητης

LfE

Σχολείο, Εκπαιδευτικός, Μαθητης

CYberSafety

Σχολειο, Εκπαιδευτικος, Μαθητής

SHERPA

Σχολειο, Εκπαιδευτικος

ATS-STEM

Εκπαιδευτικός, Μαθητης

ATS2020

Εκπαιδευτικός, Μαθητης

MENTEP

Εκπαιδευτικoς

EduWeb

Μαθητης

NEStOR

Μαθητης

SELFIE

Σχολείο

Social Radio

Σχολειο, Εκπαιδευτικoς, Μαθητης

Ψηφιακά Υποστηριζόμενο Περιβάλλον Μάθησης

Το Ψηφιακά Υποστηριζόμενο Περιβάλλον Μάθησης (ΨΥΠΜ) αποτελεί ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, το οποίο είναι ευέλικτο, και υποστηρίζει σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Το ΨΥΠΜ φιλοξενεί σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως ανθρωποειδή ρομπότ, πακέτα ρομποτικής, τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, τρισδιάστατες προσομοιώσεις και τρισδιάστατη εκτύπωση, διαδραστικές επιφάνειες εργασίας και συσκευές, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία μάθησης, αλλά και ως αντικείμενα για προγραμματισμό και εφαρμογές.

Περισσοτερες πληροφοριες

Διαδικτυακα μαθησιακα περιβαλλοντα

Ασφαλες διαδικτυο

Έμφαση στις δράσεις του ΤΕΤ είναι η δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου με ασφάλεια και υπευθυνότητα, με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην όλη προσπάθεια, με στόχο ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά.

Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο

Η στρατηγική απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που συμβάλλουν στην ύπαρξη και την ανάπτυξη του διαδικτύου, του περιεχομένου και των υπηρεσιών του. Έχεις ως σκοπό να δώσει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, και κίνητρα ανάπτυξης δράσεων που αφορούν σε παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς και το ευρύτερο κοινό, και προωθούν ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά.

Ιστοσελίδα Έγγραφο στρατηγικής
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CYberSafety

Το έργο CYberSafety χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι το πιστοποιημένο Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στην Κύπρο από την INSAFE και την ΙΝΗΟΡΕ. Οι εταίροι και συνεργάτες του έργου εκπροσωπούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα. Οι δράσεις του εμπίπτουν και υποστηρίζουν την Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο.

CYberSafety Internet Safety
Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480

Η Γραμμή Βοήθειας (Helpline) 1480 παρέχει υποστήριξη από εξειδικευμένους υποστηρικτές σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου. Η Γραμμή Καταγγελιών (Hotline) 1480 προσφέρει ένα άμεσο, εύκολα προσβάσιμο και υπεύθυνο σημείο επαφής για τους χρήστες, έτσι ώστε να καταγγέλλουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέργειες. Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες μέσω τηλεφωνικής γραμμής (στον αριθμό 1480 χωρίς χρέωση), ζωντανής συνομιλίας (chat), διαδικτυακής φόρμας (online form) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Γραμμή Βοήθειας Γραμμή Καταγγελιών
1480
Παιδεία για τα Mέσα

Ο ΤΕΤ μέσα από συνέργειες σε εθνικό επίπεδο, υλοποιεί διάφορες δράσεις που καλύπτουν θέματα Παιδείας για τα Μέσα, όπως για παράδειγμα: εφαρμογή ετήσιων σχολικών προγραμμάτων για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, σχεδιασμό μαθησιακών ενοτήτων, προσφορά βιωματικών εργαστηρίων στα σχολεία για μαθητές και μαθήτριες, προσφορά προαιρετικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, διοργάνωση συναφών ημερίδων και συνεδρίων κ. ά. Επίσης, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Παιδεία για τα Μέσα και προωθεί στην Κύπρο την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Παιδείας για τα Μέσα.

Ιστοσελίδα
Creative Commons License

Οι άδειες Creative Commons (CC) αποτελούν ένα σύνολο τυποποιημένων αδειών πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες επιτρέπουν στους δημιουργούς να διανέμουν το έργο τους διαδικτυακά και ελεύθερα στο κοινό, επιλέγοντας τους όρους που επιθυμούν ανάλογα με τον τύπο της άδειας.

CC ΠΙ CC Πανεπ. Κύπρου

Οριζοντιες δεξιοτητες και ψηφιακη ικανοτητα

Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και ψηφιακής ικανότητας μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από την εργασία του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναπτυχθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας Πολιτών (Digital Competence for Citizens Framework - DigComp), με στόχο την υποστήριξη των κρατών μελών, στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για τους πολίτες του 21ου αιώνα. H έννοια της ψηφιακής ικανότητας αναλύεται σε περιοχές ικανοτήτων, σε περιγραφείς ικανοτήτων, σε επίπεδα επάρκειας και παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που ισχύουν για κάθε ικανότητα. Ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας των Οργανισμών (Digital Competence for Organisations Framework - DigCompOrg) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας Εκπαιδευτικών (European Framework for Digital Competence for Educators – DigCompEdu). Ο ΤΕΤ αξιοποιεί τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Ψηφιακής Ικανότητας για τα προγράμματά του και έχει, επίσης, συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τους.

Με βάση τα πιο πάνω Ευρωπαϊκά πλαίσια, έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εργαλεία αυτοαξιολόγησης, τα οποία αξιοποιούνται για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας, μέσα από μια συνεχή διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης και συνεχούς ανάπτυξης. Βάσει του DigComp, έχουν αναπτυχθεί τα εργαλεία του ATS2020 για την αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από τη διαδικασία ePortfolio. Το διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης TET SAT έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MENTEP και έχει εφαρμοστεί για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών. Το διαδικτυακό εργαλείο SELFIE έχει αναπτυχθεί με στόχο τη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των σχολείων. Έχει εφαρμοστεί πιλοτικά σε 15 χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, το 2017 και, σήμερα, έχει ενταχθεί ως ένας από τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ε.Ε.

Επικοινωνια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σε σχέση με τις δράσεις και τα προγράμματα του Τομέα

Διευθυνση

Λεωφ. Μακεδονίας 40, 2238, Λατσιά, Λευκωσία

Τηλεφωνο

+357 22 402 300

portfolioModal_SocialRadio